Nhà cho thuê Đường Lý Tự Trọng Quận Hải Châu


Nhà cho thuê tại Đường Lý Tự Trọng Quận Hải Châu giá 12 triệu/th

K 132/2x Lý Tự Trọng, 4pn, 2wc cho thuê dài hạn

06/07/2019

12 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Lý Tự Trọng Quận Hải Châu giá 12 triệu/th

Nhà K13x/x Lý Tự Trọng, Hải Châu cho thuê dài hạn

15/06/2019

12 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Lý Tự Trọng Quận Hải Châu giá 12 triệu/th

Cho thuê nhà kiệt 132/80 lý tự trọng,hải châu

03/06/2019

12 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Lý Tự Trọng Quận Hải Châu giá 12 triệu/th

Nhà K13x/x Lý Tự Trọng, Hải Châu cho thuê dài hạn

25/05/2019

12 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ