Nhà cho thuê Đường 2/9 Quận Hải Châu


Nhà cho thuê tại Đường 2/9 Quận Hải Châu giá 25 triệu/th

Đường 2/9, tổng hợp các mặt bằng cho thuê(ngang 5 - 20m), xem nội dung

09/11/2021

25 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường 2/9 Quận Hải Châu giá 35 triệu/th

Đường 2/9, tổng hợp các mặt bằng cho thuê(ngang 5 - 20m), xem nội dung

29/09/2021

35 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Hải Châu

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn