Mặt bằng cho thuê Đường Núi Thành Quận Hải Châu


Mặt bằng cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 43 triệu/th

Cho thuê đất số 401-403 đường núi thành. Đà nẵng

27/08/2021

43 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Núi Thành Quận Hải Châu giá 43 triệu/th

Cho thuê đất số 401-403 đường núi thành. Đà nẵng

17/07/2021

43 triệu/th

Mặt bằng cho thuê Quận Hải Châu


Đường/phố Quận Hải Châu:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ