Công ty Đông Nam bán đấu giá quyền sử dụng đất

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 1.888,0m2 thuộc thửa đất số 149 tờ bản đồ số 1 và Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 3320,0m2 thuộc thửa đất số 73 tờ bản đồ số 12. Tất cả toạ lạc tại thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Đặc điểm tài sản:
Tài sản 1: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG437694; Số vào sổ cấp GCN: CS 04202 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 21/5/2018, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Quí ngày 29/10/2020 thì tài sản có đặc điểm cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 149, tờ bản đồ số : 1;
- Địa chỉ: thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
- Diện tích đất: 1.888,0m2 (Ghi bằng chữ: Một nghìn tám trăm tám mươi tám mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/7/2064.

Tài sản 2: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 944890; Số vào sổ cấp GCN: CH 04484 do Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 28/12/2018, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Quí ngày 29/10/2020 thì tài sản có đặc điểm cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 73, tờ bản đồ số 12;
- Địa chỉ: thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
- Diện tích đất: 3320,0m2 (Ghi bằng chữ: Ba nghìn ba trăm hai mươi mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/7/2064;

Giá: 3.05 tỷ
Diện tích: 5.2 m²
Đ/c: Đường Quốc Lộ 1A, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam

Tin đã hết hạn


  Ngày 11-07-2022   Mã tin: 1619088

Bán nhà tại Bình Thuận


Bán nhà Huyện Hàm Thuận Nam

Giá Huyện Hàm Thuận Nam

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn