Mặt bằng cho thuê Quận Thốt Nốt


Mặt bằng cho thuê tại Quận Thốt Nốt giá 90 triệu/th

KHO 02 MẶT TIỀN ĐƯỜNG QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG THUỶ

14/10/2020

90 triệu/th
2000 m²

Mặt bằng cho thuê Quận Thốt Nốt

Giá Quận Thốt Nốt

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ