Mặt bằng cho thuê Quận Thốt Nốt


Mặt bằng cho thuê tại Quận Thốt Nốt giá 4 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh ở phường Thốt Nốt

28/11/2020

4 triệu/th
60 m²

Mặt bằng cho thuê tại Quận Thốt Nốt giá 1.8 triệu/th

Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Chợ Dân Lập

12/11/2020

1.8 triệu/th
50 m²

Mặt bằng cho thuê Quận Thốt Nốt

Giá Quận Thốt Nốt


Đường/phố Quận Thốt Nốt:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ