Mặt bằng cho thuê Huyện Vĩnh Thạnh


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Vĩnh Thạnh giá 8 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh thị trấn Thạnh An, Vĩnh Thạnh

26/12/2020

8 triệu/th
120 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Vĩnh Thạnh giá 8 triệu/th

Mặt tiền kinh doanh Trung Tâm Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

26/12/2020

8 triệu/th
120 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Vĩnh Thạnh

Giá Huyện Vĩnh Thạnh

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ