Mặt bằng cho thuê Huyện Thới Lai


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thới Lai giá 15 triệu/th

Cho thê hoặc sang quán

19/12/2020

15 triệu/th
870 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Thới Lai

Giá Huyện Thới Lai

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ