Nhà đất bán Xã Chơn Thành Huyện Chơn Thành


Nhà đất bán tại Huyện Chơn Thành giá 500 triệu

không có nhu cầu sử dụng nên phân ra từng lô bán

28/12/2019

500 triệu
200 m²

Nhà đất bán Huyện Chơn Thành


Phường/xã Huyện Chơn Thành:


Đường/phố Huyện Chơn Thành:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ