Mặt bằng cho thuê Huyện Bàu Bàng


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Bàu Bàng giá 209.19 triệu/th

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ - BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG H. Bàu Bàng

10/11/2022

209.19 triệu/th
3365 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Bàu Bàng

Giá Huyện Bàu Bàng

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn