Phòng trọ cho thuê Huyện Bình Đại


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Bình Đại giá 120 triệu/th

Cho thuê lại nhà nghĩ đang khai thác danh thu tốt H. Bình Đại

25/01/2021

120 triệu/th
1200 m²

Phòng trọ cho thuê Huyện Bình Đại

Giá Huyện Bình Đại

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ