Mặt bằng cho thuê Thị xã Giá Rai


Mặt bằng cho thuê tại Thị xã Giá Rai giá 15 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Tx Giá Rai 750m²

24/07/2020

15 triệu/th
750 m²

Mặt bằng cho thuê tại Thị xã Giá Rai giá 25 triệu/th

Mặt bằng gần chợ, 240m2, ngang 6m Tx Giá Rai

16/07/2020

25 triệu/th
240 m²

Mặt bằng cho thuê Thị xã Giá Rai

Giá Thị xã Giá Rai

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ