Mặt bằng cho thuê Huyện Vĩnh Lợi


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Vĩnh Lợi giá 20 triệu/th

Văn phòng, Khu trưng bày, kho bãi H. Vĩnh Lợi

15/12/2020

20 triệu/th
400 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Vĩnh Lợi

Giá Huyện Vĩnh Lợi

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ