Phòng trọ cho thuê Huyện Yên Dũng


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Yên Dũng giá 900 nghìn/th

Cho thuê phòng trọ xóm Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng

31/12/2020

900 nghìn/th
18 m²

Phòng trọ cho thuê Huyện Yên Dũng

Giá Huyện Yên Dũng

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ