Mặt bằng cho thuê Giá dưới 5 triệu Huyện Việt Yên


Mặt bằng cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Huyện Việt Yên giá 1000 nghìn/th

Chính chủ cho thuê xưởng kcn đình trám H. Việt Yên

25/01/2023

Mặt bằng cho thuê Huyện Việt Yên

Giá Huyện Việt Yên

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn