Nhà đất bán Phường 3 Thành phố Vũng Tàu


Nhà đất bán tại Đường Phan Đăng Lưu Thành phố Vũng Tàu giá 5.9 tỷ

11/2B, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 3,dt 5 x 28m

28/11/2019


Nhà đất bán tại Đường Lê Lai Thành phố Vũng Tàu giá 3.95 tỷ

Bán nhà 64/18, Đường Lê Lai, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, 4 x 19m

25/11/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ