Mặt bằng cho thuê Phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vũng Tàu giá 16 triệu/th

Cho thuê mặt bằng đường 30/4 hướng Đông Nam, phường Rạch Dừa

25/11/2019

16 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vũng Tàu giá 16 triệu/th

Cho thuê mặt bằng đường 30/4 hướng Đông Nam, phường Rạch Dừa

22/11/2019

16 triệu/th

Mặt bằng cho thuê Thành phố Vũng Tàu


Phường/xã Thành phố Vũng Tàu:


Đường/phố Thành phố Vũng Tàu:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ