Mặt bằng cho thuê Huyện Xuyên Mộc


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Xuyên Mộc giá 40 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Xuyên Mộc 35x30

27/01/2021

40 triệu/th
1050 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Xuyên Mộc giá 8 triệu/th

Cho thuê mặt bằng H. Xuyên Mộc

14/12/2020

8 triệu/th
300 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Xuyên Mộc giá 40 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Xuyên Mộc 35x30

06/12/2020

40 triệu/th
1050 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Xuyên Mộc

Giá Huyện Xuyên Mộc


Đường/phố Huyện Xuyên Mộc:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ