Bán nhà Xã Long Điền B Huyện Chợ Mới


Bán nhà tại Huyện Chợ Mới giá 1.1 tỷ

nha ban H. Chợ Mới

09/11/2022

1.1 tỷ
185 m²

Bán nhà Huyện Chợ Mới

Giá Huyện Chợ Mới


Phường/xã Huyện Chợ Mới:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn