Nhà cho thuê Huyện Tri Tôn


Nhà cho thuê tại Huyện Tri Tôn giá 12 triệu/th

Cho thuê mặt bằng đường lộ lớn 948 H. Tri Tôn

06/09/2020

12 triệu/th
500 m²

Nhà cho thuê tại Huyện Tri Tôn giá 2.5 triệu/th

NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ KINH DOANH MUA BÁN H. Tri Tôn

03/08/2020

2.5 triệu/th
20 m²

Nhà cho thuê Huyện Tri Tôn

Giá Huyện Tri Tôn


Đường/phố Huyện Tri Tôn:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ