Mặt bằng cho thuê Huyện Tri Tôn


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Tri Tôn giá 600 nghìn/th

kiot chợ bến bò 30m² cho thuê H. Tri Tôn

26/09/2020

600 nghìn/th
30 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Tri Tôn giá 6 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Tri Tôn 90m²

12/09/2020

6 triệu/th
90 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Tri Tôn giá 9 triệu/th

Cần cho thuê mặt bằng đẹp

12/09/2020

9 triệu/th
80 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Tri Tôn

Giá Huyện Tri Tôn

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ