Mặt bằng cho thuê Huyện Thoại Sơn


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thoại Sơn giá 15 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh hoặc làm xưởng sản xuất 600m2 H. Thoại Sơn

30/09/2020

15 triệu/th
600 m²

Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thoại Sơn giá 15 triệu/th

MẶT BẰNG NGAY GÓC ĐƯỜNG SỐ 2 Trung Tâm. PHÚ HÒA H. Thoại Sơn

27/07/2020

15 triệu/th
85 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Thoại Sơn

Giá Huyện Thoại Sơn


Đường/phố Huyện Thoại Sơn:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ