Mặt bằng cho thuê Huyện Chợ Mới


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Chợ Mới giá 20 triệu/th

Cho thuê mặt bằng ngay tt xã Mỹ Hội Đông H. Chợ Mới

06/09/2020

20 triệu/th
2700 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Chợ Mới

Giá Huyện Chợ Mới

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ