Bán đất Huyện Tri Tôn


Bán đất tại Huyện Tri Tôn giá 15 triệu

Bán đất nông nghiệp khu vực tri tôn số lượng lớn

18/12/2022

15 triệu
150000 m²

Bán đất tại Huyện Tri Tôn giá 120 triệu

Đất bán ruộng 35 công

15/11/2022

120 triệu
35000 m²

Bán đất tại Huyện Tri Tôn giá 500 triệu

Đất thổ cư sau chợ lương phi H. Tri Tôn

15/11/2022

500 triệu
180 m²

Bán đất tại Huyện Tri Tôn giá 300 triệu

Đất đối diên công viên và chợ lương phi H. Tri Tôn

13/11/2022

300 triệu
72 m²

Bán đất Huyện Tri Tôn

Giá Huyện Tri Tôn


Phường/xã Huyện Tri Tôn:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn